Persoonlijk ontwikkeltraject

Veel CAO’s hebben budget voor persoonlijke ontwikkeling. Dit programma helpt je verder in je werk en je leven.  

Het programma bestaat uit 7 sessies. De eerste 3 sessies gaan we je hulpvraag verdiepen. Aan de hand daarvan bepalen waar de laatste 5 sessies de nadruk op ligt.  We maken gebruik van gesprekken, oefeningen en aanraken op de behandelbank.

Het volgende komt er aan bod:

- Hoe ga je met de dingen om, hoe reageer je bijvoorbeeld op druk of als er aan je getrokken wordt. Dit wordt voelbaar gemaakt.

- Hoe beweeg je binnen relaties. In welke dynamiek kom je vaak terecht? Hoe komt dit? Wat levert het op en wat zijn de valkuilen?

- Er is aandacht voor irritaties op het werk en wat zegt dat over jou? Wat kan je leren van de irritaties en dus van sommige collega’s en klanten. Hoe versterk je elkaar?

- Hoe ga je om met je emoties? Boosheid, angst, verdriet, blijheid...Kunnen die er zijn? Kun jij jezelf zijn?

- Hoe krijg jij meer balans? Binnen de haptonomie streven we naar balans tussen denken, voelen en handelen. Hoe doe jij dat en waar is eventueel winst te behalen?

- Hoe is het contact met je lijf? Kun je signalen waarnemen en luister je ernaar? Je doet hier veel ervaring mee op.


Wat levert het op?

Na dit traject heb jij als medewerker meer inzicht in je patronen en hoe deze invloed hebben op het werk en de omgang met collega’s. Door dit inzicht ontstaat de mogelijkheid ander gedrag in te zetten waarbij het streven is meer balans te krijgen in denken, voelen en handelen. Meer balans betekent minder spanning. Je komt als werknemers en als mens meer in je kracht te staan.